Kinh nghiệm thuê kho

Những điều lưu ý khi thuê kho xưởng mà bạn cần biết

Thuê theo mét, theo đầu tấn, dạng khoán… hãy định lượng hàng tồn trữ; quy trình sắp xếp: theo chiều cao, theo dãy, thao mã hàng… để xác định diện tích thuê cần thiết và diện tích phần lối đi (chiếm khoảng 10% trong diện tích chất hàng hóa). Bên cạnh việc tìm kiếm mặt more »