Hợp đông thuê nhà xưởng

Những điều cần bặc biệt lưu ý khi thuê nhà trên các trang web cho thuê nhà

Khi thuê nhà, người thuê phải yêu cầu bên cho thuê trưng ra các loại giấy tờ cần thiết như giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, CMND, giấy chứng nhận tình trạng độc thân hoặc phải được cả hai vợ chồng bên cho thuê cùng ký nếu bên chủ nhà có cả vợ chồng. more »

Những điều lưu ý khi thuê kho xưởng mà bạn cần biết

Thuê theo mét, theo đầu tấn, dạng khoán… hãy định lượng hàng tồn trữ; quy trình sắp xếp: theo chiều cao, theo dãy, thao mã hàng… để xác định diện tích thuê cần thiết và diện tích phần lối đi (chiếm khoảng 10% trong diện tích chất hàng hóa). Bên cạnh việc tìm kiếm mặt more »